Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań - Rok 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2020

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna
wartość
zamówienia
publicznego
netto
w PLN

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto w euro

Przewidywany termin
wszczęcia
postępowania
 o udzielenie zamówienia publicznego

Przewidywany tryb/procedura udzielenia
zamówienia
publicznego

1.

Meble biurowe (za wyjątkiem mebli medycznych i specjalistycznych do kosmetologii)

Dostawa

211.400,00

49.516,31

2020 r.

Przetarg nieograniczony

2.

Sprzęt komputerowy (ogólnie dostępny: hardware, software, akcesoria komputerowe)

Dostawa

658.200,00

154.170,47

2020 r.

Przetarg nieograniczony

3.

Urządzenia medyczne, meble medyczne

Dostawa

651.000,00

152.484,01

2020 r.

Przetarg nieograniczony

4.

Pakiety oprogramowania specjalistycznego i systemy informatyczne – projekt „ZSZU”

Dostawa

1.113.963,00

260.924,04

2020 r.

Przetarg nieograniczony

5.

Energia elektryczna do obiektów PMWSZ

Dostawa

185.000,00

43.332,63

II kwartał 2020r. /
III kwartał  2020 r.

Przetarg nieograniczony

6.

Artykułów gospodarstwa domowego,
elektrycznego AGD

Dostawa

335.000,00

78.467,20

II kwartał 2020r. /
III kwartał  2020 r. /
IV kwartał 2020r.

Przetarg nieograniczony

7.

Fantomy, tablice dydaktyczne, edukacyjne, stanowiska do obsługi fantomów

Dostawa

199.700,00

46.775,82

II kwartał 2020r. /
III kwartał  2020 r. /
IV kwartał 2020r.

Przetarg nieograniczony

8.

Usługa opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią

Usługa

2.616.353,66

612.829,66

I kwartał  2020 r. /
II kwartał 2020r. /
III kwartał  2020 r. /
IV kwartał 2020r.

Przetarg nieograniczony

9.

Usługi szkoleniowe – Projekt ZSZU – Rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności interpersonalnych.

Usługa

111.600,00

26.140,12

2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy PZP

10.

Usługi szkoleniowe – udział w szkoleniach, seminariach szkoleniowych z zakresu kadr i płac – Sekcja Kadr, Płac i Spraw Socjalnych.

Usługa

107.000,00

25.062,66

2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy PZP

11.

Usługi szkoleniowe – Projekt ZSZU – Rozwijanie wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych studentów kierunku Kosmetologia; Kurs – Diagnostyka skóry oraz spersonalizowane zabiegi pielęgnacyjne. Wizaż i stylizacja.

Usługa

174.000,00

40.756,10

2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy PZP

12.

Usługi szkoleniowe – Projekt ZSZU – Rozwijanie kompetencji zawodowych fizjoterapeuty w zakresie przeciwdziałania oraz zmniejszania obrzęków szczególnie u pacjentów onkologicznych; Rozwijanie kompetencji zawodowych fizjoterapeuty w zakresie pracy z pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi; Nowoczesne techniki fizjoterapeutyczne w sporcie i ortopedii; Szkolenie fizjoterapeutów – Anatomia palpacyjna; Szkolenie – Diagnostyka obrazowa narządu ruchu (RTG, MRI, TK, USG) dla fizjoterapeutów.

Usługa

202.500,00

47.431,66

2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy PZP

13.

Usługi szkoleniowe – Projekt ZSZU – Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie komunikacji pielęgniarka-pacjent oraz położna-pacjent.

Usługa

84.000,00

19.675,36

2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy PZP

14.

Usługi szkoleniowe – Projekt ZSZU – Szkolenie strategiczne zarządzanie Uczelnią – podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej – Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą.

Usługa

65.600,00

15.365,52

2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy PZP

15.

Usługi szkoleniowe – Projekt ZSZU – Statystyka w medycynie dla pracowników Wydziałów Fizjoterapii, Pielęgniarstwa, Położnictwa i Dietetyki.

Usługa

50.400,00

11.805,21

2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy PZP

16.

Usługi ochrony obiektów, mienia i majątku

Usługa

770.000,00

180.357,44

I połowa 2020 r.

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy PZP

17.

Usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach PMWSZ.

Usługa

842.800,00

197.409,41

II połowa 2020 r.

Przetarg nieograniczony

 
Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2020
  przez: Bartosz Komuszyński
 • opublikowano:
  26-02-2020 08:55
  przez: Bartosz Komuszyński
 • zmodyfikowano:
  11-05-2020 12:28
  przez: Bartosz Komuszyński
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 290
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl