Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu z 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 1/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Rektora PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 2/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 3/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Instytutu Naukowego w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 4/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawniczego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 5/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Wydawniczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 6/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad i trybu finansowania działalności naukowej prowadzonej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 7/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Nauki w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 8/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 9/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny nauczyciela akademickiego


PDFZarządzenie Nr 10/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PMWSZ w Opolu, w kadencji 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 11/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji stypendialnej oraz odwoławczej Komisji stypendialnej w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 12/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów cywilnoprawnych dotyczących realizacji zajęć praktycznych,zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 13/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad i trybu finansowania działalności naukowej prowadzonej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 14/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie Psychologia w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 15/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


PDFZarządzenie Nr 16/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie procedur postępowania w PMWSZ w Opolu w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych oraz wprowadzenia stopni alarmowych CRP


PDFZarządzenie Nr 17/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 18/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z ewentualnym zagrożeniem zachorowania spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2


PDFZarządzenie Nr 19/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 20/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 21/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji pracy pracowników PMWSZ w Opolu w związku z zagrożeniem epidemicznym


PDFZarządzenie Nr 22/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu wynagrodzenia pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 23/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wymeldowania mieszkańców z Domu Studenta PMWSZ w Opolu do ustania stanu epidemii


PDFZarządzenie Nr 24/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Ochrony Danych Osobowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 25/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2020/2021


PDFZarządzenie Nr 26/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu niektórych dokumentów składanych w Dziale Kształcenia w okresie stanu epidemii


PDFZarządzenie Nr 27/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 28/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie dotyczącym zasad i trybu finansowania działalności naukowej prowadzonej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 29/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności akademickiej PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 30/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 31/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymeldowania mieszkańców z Domu Studenta PMWSZ w Opolu do ustania stanu epidemii


PDFZarządzenie Nr 32/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 33/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 34/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w związku z częściowym przywróceniem zajęć na PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 35/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii COVID-19


PDFZarządzenie Nr 36/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2020/2021


PDFZarządzenie Nr 37/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2020/2021


PDFZarządzenie Nr 38/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PMWSZ w Opolu

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2020
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  21-01-2020 00:33
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  07-07-2020 09:57
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 359
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl