Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu PMWSZ w Opolu z 2019 roku

PDFUchwała Nr 193/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie Organizacyjnym PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 194/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową działalność zarobkową Rektora PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 195/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 654/2016 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych

PDFUchwała Nr 196/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu filii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 197/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie opinii o włączeniu PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego

PDFUchwała Nr 198/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej.

PDFUchwała Nr 199/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków na Filie w Wieluniu

PDFUchwała Nr 200/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminu przyznawania nagrody Wzorowy student

PDFUchwała Nr 201/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach I stopnia

PDFUchwała Nr 202/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia

PDFUchwała Nr 203/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie okresowej oceny nauczycieli akademickich

PDFUchwała Nr 204/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 205/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020

PDFUchwała Nr 206/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2019/2020

PDFUchwała Nr 207/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie utworzenia w filii w Wieluniu PMWSZ w Opolu kierunku studiów Pielęgniarstwo I stopnia w formie studiów stacjonarnych

PDFUchwała Nr 208/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo I stopnia w formie studiów stacjonarnych w filii w Wieluniu PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 209/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018

PDFUchwała Nr 210/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 na fundusz zasadniczy Uczelni

PDFUchwała Nr 211/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok

PDFUchwała Nr 212/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

PDFUchwała Nr 213/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu powołania pierwszej rady uczelni

PDFUchwała Nr 214/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Pierwszej Rady PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 215/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenie Pierwszej Rady PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 216/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego Pierwszej Rady PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 217/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2020/2021 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 218/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2020/2021 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 219/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2020/2021 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 220/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 190/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 157/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDFUchwała Nr 221/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 191/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 158/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDFUchwała Nr 222/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 192/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 159/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich, na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDFUchwała Nr 223/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany załączników do Regulaminów funkcjonowania Programu Erasmus+ PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 224/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 190/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały Nr 157/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDFUchwała Nr 225/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 191/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały Nr 158/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDFUchwała Nr 226/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 192/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały Nr 159/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDFUchwała Nr 227/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu PMWSZ w Opolu

ZIPUchwała Nr 229/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów dla kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

ZIPUchwała Nr 230/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów dla kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu, na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych

ZIPUchwała Nr 231/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu, na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020

PDFUchwała Nr 232/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Fizjoterapia studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz kierunku Fizjoterapia jednolite studia magisterskie stacjonarne na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu, do dyscypliny naukowej

ZIPUchwała Nr 233/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne pierwszego stopnia dla naboru 2019/2020

ZIPUchwała Nr 234/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne niestacjonarne drugiego stopnia dla naboru 2019/2020

ZIPUchwała Nr 235/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku Położnictwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne pierwszego stopnia dla naboru 2019/2020

ZIPUchwała Nr 236/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku Położnictwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla naboru 2019/2020

PDFUchwała Nr 237/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, do dyscyplin naukowych

PDFUchwała Nr 238/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Położnictwo studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz kierunku Położnictwo studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, do dyscyplin naukowych

ZIPUchwała Nr 239/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne pierwszego stopnia, dla naboru 2019/2020

ZIPUchwała Nr 240/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, dla naboru 2019/2020

ZIPUchwała Nr 241/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Położnictwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne pierwszego stopnia, dla naboru 2019/2020

ZIPUchwała Nr 242/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Położnictwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, dla naboru 2019/2020

ZIPUchwała Nr 243/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Kosmetologia, na Wydziale Nauk o Zdrowiu PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

ZIPUchwała Nr 244/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Kosmetologia, na Wydziale Nauk o Zdrowiu PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

ZIPUchwała Nr 245/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Dietetyka, na Wydziale Nauk o Zdrowiu PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2019
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  19-03-2019 12:10
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  22-11-2019 09:49
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 458
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 10 882
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×