Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań - Rok 2019

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna
wartość
zamówienia
publicznego
netto
w PLN

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto w euro

Przewidywany termin
wszczęcia
postępowania
 o udzielenie zamówienia publicznego

Przewidywany tryb/procedura udzielenia
zamówienia
publicznego

1. Sprzęt komputerowy Dostawa 167.200,00 38.778,21 I kwartał  2019 r. /  II kwartał 2019r. / III kwartał 2019r. / IV kwartał 2019r. Przetarg nieograniczony

2.

Urządzenia medyczne, meble medyczne

Dostawa

916.000,00

212.445,21

I kwartał  2019 r. /  II kwartał 2019r. / III kwartał 2019r. / IV kwartał 2019r.

Przetarg nieograniczony

3.

Szkolenia podstawowe oraz zaawansowane z obsługi symulatorów w Centrum Symulacji Medycznej - wizyty studyjne i szkolenie w ośrodkach posiadających w strukturze CSM

Usługa

460.000,00

106.686,46

I kwartał  2019 r. /  II kwartał 2019r.

Przetarg nieograniczony

4.

Ubezpieczenie studentów

Usługa

142.793,60

33.117,70

II kwartał  2019 r. / III kwartał 2019r.

Przetarg nieograniczony

5.

Usługi dozoru i ochrony mienia

Usługa

521.640,00

120.982,44

II kwartał  2019 r. / III kwartał 2019r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

6. Usługi sprzątania Usługa 721.871,00 167.421,43 II kwartał  2019 r. / III kwartał 2019r. Przetarg nieograniczony
7. Remont oświetlenia w obiektach PMWSZ w Opolu Robota Budowlana 98.000,00 22.728,85 II kwartał  2019 r. / III kwartał 2019r. Przetarg nieograniczony
8. Remont drogi wjazdowej na teren PMWSZ w Opolu Robota Budowlana 440.000,00 102.047,92 II kwartał  2019 r. / III kwartał 2019r. Przetarg nieograniczony
9. Remont - wymiana okien w obiektach PMWSZ w Opolu Robota Budowlana 117.800,00 27.321,01 II kwartał  2019 r. / III kwartał 2019r. Przetarg nieograniczony
10. Remont balkonów w budynku 8-kond. PMWSZ w Opolu Robota Budowlana 455.000,00 105.526,82 II kwartał  2019 r. / III kwartał 2019r. Przetarg nieograniczony
11 Roboty remontowe w obiektach PMWSZ - posadzki, ściany, itp. Robota Budowlana 25.000,00 5.798,18 III kwartał 2019r. Przetarg nieograniczony
12. Remont naroża - budynek 8-kond. PMWSZ w Opolu Robota Budowlana 23.400,00 5.427,09

III kwartał 2019r.

Przetarg nieograniczony