Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu z 2019 roku

PDFZarządzenie Nr 1/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/2018 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 26 listopada 2018 r.


PDFZarządzenie Nr 2/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim


PDFZarządzenie Nr 3/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania kolejnego składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 4/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 5/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kolejnego składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 6/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 24/2013 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 13 maja 2013 r.


PDFZarządzenie Nr 7/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 8/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej i zespołów spisowych


PDFZarządzenie Nr 9/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 10/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Antyplagiatowego w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 11/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powiadomienia Rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego


PDFZarządzenie Nr 12/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 13/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów doboru placówek realizujących kształcenie praktyczne oraz obowiązków opiekuna zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 14/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej i zespołów spisowych


PDFZarządzenie Nr 15/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia kryteriów doboru placówek realizujących kształcenie praktyczne oraz obowiązków opiekuna zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 16/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania odznaki "Wzorowy student"


PDFZarządzenie Nr 17/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 18/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów przebiegu studiów


PDFZarządzenie Nr 19/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia w Wieluniu filii PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 20/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad i trybu finansowania działalności naukowej prowadzonej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 21/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 22/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PMWSZ w Opolu, w kadencji 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 23/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 24/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązku rejestracji przez nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on"


PDFZarządzenie Nr 25/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 26/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Procedurze wewnętrznej zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na stanowiska w administracji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 27/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 28/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia kryteriów doboru placówek realizujących kształcenie praktyczne oraz obowiązków opiekuna zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 29/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie terminu składania wniosków o pomoc materialną dla studentów PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 30/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 31/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów cywilnoprawnych dotyczących realizacji zajęć praktycznych, zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 32/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 33/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 34/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 35/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 36/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia kryterium wypłat stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2020/2021


PDFZarządzenie Nr 37/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 38/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Bibliotecznej PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 39/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PMWSZ w Opolu dotyczących powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 40/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 w odniesieniu do kryterium wypłat tych stypendiów ustalonych na rok akademicki 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 41/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu (progu wsparcia dochodowego) uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz określenia wysokości stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na rok akademicki 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 42/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 43/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 44/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia Wykazu stanowisk, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w PMWSZ w Opolu oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych PMWSZ w Opolu oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony


PDFZarządzenie Nr 45/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora teleinformatycznego w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 46/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji kursów i szkoleń w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 47/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Procedurze wewnętrznej zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na stanowiska w administracji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 48/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 49/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu

Metryczka
 • wytworzono:
  14-01-2019
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  14-01-2019 15:19
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  31-12-2019 11:42
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 978
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl