Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu z 2019 roku

PDFZarządzenie Nr 1/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/2018 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 26 listopada 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 2/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim

PDFZarządzenie Nr 3/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania kolejnego składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 4/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 5/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kolejnego składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 6/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 24/2013 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 13 maja 2013 r.

PDFZarządzenie Nr 7/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 8/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej i zespołów spisowych

PDFZarządzenie Nr 9/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 10/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Antyplagiatowego w PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 11/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powiadomienia Rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego

PDFZarządzenie Nr 12/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 13/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów doboru placówek realizujących kształcenie praktyczne oraz obowiązków opiekuna zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 14/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej i zespołów spisowych

PDFZarządzenie Nr 15/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia kryteriów doboru placówek realizujących kształcenie praktyczne oraz obowiązków opiekuna zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 16/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania odznaki "Wzorowy student"

PDFZarządzenie Nr 17/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2019/2020

PDFZarządzenie Nr 18/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów przebiegu studiów

PDFZarządzenie Nr 19/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia w Wieluniu filii PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 20/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad i trybu finansowania działalności naukowej prowadzonej w PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 21/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 22/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PMWSZ w Opolu, w kadencji 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 23/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 24/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązku rejestracji przez nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on"

PDFZarządzenie Nr 25/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 26/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Procedurze wewnętrznej zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na stanowiska w administracji w PMWSZ w Opolu

PDFZarządzenie Nr 27/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2019/2020

Metryczka
 • wytworzono:
  14-01-2019
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  14-01-2019 15:19
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  01-08-2019 08:50
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 239
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 10 882
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×