Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu PMWSZ w Opolu z 2018 roku

PDFUchwała Nr 127/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opinii na temat połączenia Wydziału Pielęgniarstwa i Wydziału Położnictwa oraz utworzenia w ich miejsce nowej podstawowej jednostki organizacyjnej PMWSZ w Opolu pod nazwą Wydział Nauk Medycznych

PDFUchwała Nr 128/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opinii na temat połączenia Wydziału Kosmetologii i Wydziału Dietetyki oraz utworzenia w ich miejsce nowej podstawowej jednostki organizacyjnej PMWSZ w Opolu pod nazwą Wydział Nauk o Zdrowiu

PDFUchwała Nr 129/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 130/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego celem powołania dziekana Wydziału Nauk Medycznych i dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w PMWSZ w Opolu na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

PDFUchwała Nr 131/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 132/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 102/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

PDFUchwała Nr 133/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu"

PDFUchwała Nr 134/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian w Regulaminie okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 135/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie organizacyjnym PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 135/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie organizacyjnym PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 136/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wszelkich działań na szkodę Uczelni

PDFUchwała Nr 137/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie złożenia wniosku do Rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

PDFUchwała Nr 138/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wniosku o utworzenie kierunku studiów Ratownictwo Medyczne na Wydziale Nauk Medycznych w PMWSZ w Opolu, studia pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

PDFUchwała Nr 139/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk Medycznych w PMWSZ w Opolu do obszaru lub obszarów kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku studiów i określenia profilu kształcenia

PDFUchwała Nr 140/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia opisów efektów kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2018/2019, studia pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych

PDFUchwała Nr 141/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pn. "Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych"

PDFUchwała Nr 142/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Planu remontów PMWSZ w Opolu na rok 2018

PDFUchwała Nr 143/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia

PDFUchwała Nr 144/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia powołanej Uchwałą Nr 36/2016 z dnia 27 października 2016 r.

PDFUchwała Nr 145/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Przewodniczącej Komisji finansowo-budżetowej

PDFUchwała Nr 146/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji finansowo-budżetowej

PDFUchwała Nr 147/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. dot. uchwalenia Regulaminu Studiów w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 148/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wniosku o utworzenie kierunku studiów Elektroradiologia na Wydziale Nauk Medycznych w PMWSZ w Opolu, studia pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

PDFUchwała Nr 149/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Elektroradiologia na Wydziale Nauk Medycznych w PMWSZ w Opolu do obszaru lub obszarów kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku studiów i określenia profilu kształcenia

PDFUchwała Nr 150/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Elektroradiologia na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2018/2019, studia pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych

PDFUchwała Nr 151/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenia 20% kosztów pośrednich z projektu pn. "Innowacyjne Centra Symulacji Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu" na koszty eksploatacyjne uczelni

PDFUchwała Nr 152/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie organizacyjnym PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 153/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie przestrzeni Kampusu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu o nowy budynek administracyjno-dydaktyczny"

PDFUchwała Nr 154/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwał Senatu PMWSZ w Opolu Nr 401/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. oraz Nr 522/2015 z dnia 14 maja 2015 r. dot. stanowiska Senatu PMWSZ w Opolu na temat ewentualnej konsolidacji z innymi uczelniami publicznymi

PDFUchwała Nr 155/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 kwietnia 2018 r. wyrażająca opinię Senatu PMWSZ w Opolu na temat Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

PDFUchwała Nr 156/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie niezbędnych warunków podjęcia rozmów dot. połączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim oraz wyrażenia zgody na utworzenie zespołu negocjującego te warunki

PDFUchwała Nr 157/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 158/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 159/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 160/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017

PDFUchwała Nr 161/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty netto za rok 2017 z funduszu zasadniczego Uczelni

PDFUchwała Nr 162/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 rok

PDFUchwała Nr 163/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2018/2019

PDFUchwała Nr 164/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

PDFUchwała Nr 165/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Fizjoterapii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 165/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. o wyrażenie opinii w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 167/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo na Wydziale Nauk Medycznych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019, studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 168/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Kosmetologia i Dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 169/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

PDFUchwała Nr 170/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2018/2019

PDFUchwała Nr 171/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

PDFUchwała Nr 172/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian do Regulaminu organizacyjnego PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 173/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej z Miastem Opole

PDFUchwała Nr 174/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 września 2018 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dziekana Fizjoterapii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 175/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 września 2018 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Fizjoterapii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 176/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany załącznika Nr 4 do Regulaminu Komisji Bioetycznej PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 177/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia wzorów umów w sprawie warunków odpłatności za studia w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 178/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową działalność zarobkową Rektora PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 179/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie opinii o włączeniu PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego

PDFUchwała Nr 180/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia

PDFUchwała Nr 181/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania członka Komisji finansowo-budżetowej

PDFUchwała Nr 182/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów

PDFUchwała Nr 183/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów

PDFUchwała Nr 184/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową działalność zarobkową Rektora PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 185/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych PMWSZ w Opolu za lata 2018, 2019 i 2020

PDFUchwała Nr 186/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 55/2017 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów funkcjonowania Programu Erasmus+ w PMWSZ w Opolu oraz Regulaminów pracy Wydziałowych Zespołów ds. Programu Erasmus+

PDFUchwała Nr 187/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

PDFUchwała Nr 188/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2018

PDFUchwała Nr 189/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kompleksu laboratoriów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu"

PDFUchwała Nr 190/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały Nr 157/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDFUchwała Nr 191/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały Nr 158/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDFUchwała Nr 192/2018 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały Nr 159/2018 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020 w PMWSZ w Opolu do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Metryczka
 • wytworzono:
  15-02-2018
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  15-02-2018 13:48
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  19-03-2019 12:09
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 685
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 10 882
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×