Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu z 2018 roku

PDFZarządzenie Nr 1/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 2/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 3/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 4/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 5/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 6/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 7/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 8/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wykazu stanowisk, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w PMWSZ w Opolu oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych PMWSZ w Opolu oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony


PDFZarządzenie Nr 9/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 10/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 11/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PMWSZ w Opolu dotyczących wprowadzenia struktury organizacyjnej Wydziałów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu


PDFZarządzenie Nr 12/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia struktury organizacyjnej Wydziału Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 13/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze hospitacji zajęć dydaktycznych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 14/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 15/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: Pielęgniarstwo i Położnictwo, na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: Kosmetologia i Dietetyka, na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo i Kosmetologia oraz na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia, na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 16/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 17/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 18/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 w odniesieniu do kryterium wypłat tych stypendiów na rok akademicki 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 19/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dochodu (progu wsparcia dochodowego) uprawniającego studenta do ubiegania się o antependium socjalne, zwiększone stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz określenie wysokości stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na rok akademicki 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 20/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 21/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Instrukcji kancelaryjnej PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 22/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udostępniania zbiorów i usług Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 23/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania skontrum zbiorów w Bibliotece PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 24/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad i trybu finansowania działalności statutowej z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzaniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 25/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 26/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 27/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawanie nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów PMWSZ w Opolu przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


PDFZarządzenie Nr 28/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów PMWSZ w Opolu przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


PDFZarządzenie Nr 29/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu składania wniosków o pomoc materialną dla studentów PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 30/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 31/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej i zespołów spisowych


PDFZarządzenie Nr 32/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Bibliotecznej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 33/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 34/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących realizacji zajęć praktycznych, zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 35/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 36/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PMWSZ w Opolu dotyczące ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów przebiegu studiów


PDFZarządzenie Nr 37/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych PMWSZ w Opolu uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID


PDFZarządzenie Nr 38/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 39/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów przebiegu studiów


PDFZarządzenie Nr 40/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 41/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 42/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 października 2018 r. w sprawie określenia kryterium wypłat stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020


PDFZarządzenie Nr 43/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 44/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 w odniesieniu do kryterium wypłat tych stypendiów ustalonych na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 45/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu (progu wsparcia dochodowego) uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz określenia wysokości stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na rok akademicki 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 46/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku składania przez nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu oświadczeń na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej


PDFZarządzenie Nr 47/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w PMWSZ w Opolu

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2018
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  14-02-2018 15:18
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 15:24
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 1155
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl