Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań - Rok 2018

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna
wartość
zamówienia
publicznego
netto
w PLN

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto w euro

Przewidywany termin
wszczęcia
postępowania
 o udzielenie zamówienia publicznego

Przewidywany tryb/procedura udzielenia
zamówienia
publicznego

1.

Fantomy, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, stanowiska do obsługi fantomów

Dostawa

1.232.100,00

285.757,36

I kwartał  2018r. /
II kwartał 2018r. /
III kwartał 2018r. / IV kwartał 2018r.

Przetarg nieograniczony

2.

Urządzenia medyczne, meble medyczne

Dostawa

819.300,00

190.017,86

I kwartał  2018r. /
II kwartał 2018r./
III kwartał 2018r. / IV kwartał 2018r.

Przetarg nieograniczony

3. Urządzenia laboratoryjne Dostawa 1.001.700,00 232.321,36 III kwartał  2018r. /
IV kwartał 2018r.
Przetarg nieograniczony
4. Energia elektryczna Dostawa 167.394,90 38.823,41 II kwartał 2018r. /
III kwartał 2018r.
Przetarg nieograniczony
5. Ubezpieczenie studentów Usługa 134.199,46 31.124,49 II kwartał  2018r. /
III kwartał 2018r.
Przetarg nieograniczony
6. Remont Sali 012 - bud. 8-kond. Robota Budowlana 160.600,00 37.247,49 II kwartał 2018 r. Przetarg nieograniczony
7. Remont schodów zaplecza kuchennego - bud. 8-kond. Robota Budowlana 65.100,00 15.098,45 II kwartał 2018r. Przetarg nieograniczony
8. Wymiana drzwi w pokoju Domu Studenta Robota Budowlana 2.100,00 487,05 II kwartał 2018r. Przetarg nieograniczony
9. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby CSM - bud. 2-kond. Robota Budowlana 714.500,00 165.711,90 II kwartał 2018r. Przetarg nieograniczony