Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu z 2017 roku

PDFZarządzenie Nr 1/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 2/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 3/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji Instytutu Zdrowia Publicznego w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 4/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wewnętrznych aktach prawnych PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 5/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczych komisji stypendialnych w PMWSZ w Opolu w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 6/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 42/2016 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 15 września 2016 r.


PDFZarządzenie Nr 7/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 8/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Planu Inwentaryzacji w PMWSZ w Opolu na lata 2017-2020


PDFZarządzenie Nr 9/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 10/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 11/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Programu Erasmus+ dla pracowników administracyjnych PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 12/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazd z projektu zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 13/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udostępniania zbiorów i usług Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 14/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 15/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 16/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 17/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. ubytków materiałów niezwróconych przez czytelników, za które biblioteka nie otrzymała innych materiałów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 18/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 19/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia księgi dyplomów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 20/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, na kierunki: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Kosmetologia i Dietetyka, na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo i Kosmetologia oraz na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia, na rok akademicki 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 21/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 22/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 23/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 24/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PMWSZ w Opolu, na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 25/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 26/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 27/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 28/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Bibliotecznej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 29/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 30/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 31/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 32/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wykazu stanowisk, z którymi może się łączyć dostęp do niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w PMWSZ w Opolu oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych PMWSZ w Opolu oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony


PDFZarządzenie Nr 33/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania miejsc w Domu Studenta PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 34/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o pomoc materialną dla studentów PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 35/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 36/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Likwidacyjnej i zespołów spisowych


PDFZarządzenie Nr 37/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 września 2017 r. w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 38/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Bibliotecznej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 39/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 40/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia struktury organizacyjnej Wydziałów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 41/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających lub wznawiających naukę w roku akademickim 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 42/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 43/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 5/2012 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 9 lutego 2012 r.


PDFZarządzenie Nr 44/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 45/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 46/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia kryterium wypłat stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019


PDFZarządzenie Nr 47/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania komisji oraz odwoławczych komisji stypendialnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 48/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w Procedurze wewnętrznej zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na stanowiska w administracji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 49/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne realizowane przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowach o pracę w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 50/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 51/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 w odniesieniu do kryterium wypłat tych stypendiów ustalonych na rok akademicki 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 52/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu (progu wsparcia dochodowego) uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na rok akademicki 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 53/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 54/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia struktury organizacyjnej Wydziałów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 55/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 56/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia egzaminu dyplomowego Pielęgniarstwa oraz Położnictwa, Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Fizjoterapii oraz Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Kosmetologii w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 57/2017 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji zasad ewidencji i rozliczania kosztów w PMWSZ w Opolu

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2017
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  19-01-2017 11:33
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 15:23
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 1517
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl