Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu PMWSZ w Opolu z 2017 roku

PDFUchwała Nr 53/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego celem powołania prorektora w PMWSZ w Opolu na okres od 8 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

PDFUchwała Nr 54/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzeni postępowań konkursowych na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego na Wydziale Położnictwa na okres od 8 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

PDFUchwała Nr 55/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów funkcjonowania Programu Erasmus+ w PMWSZ w Opolu oraz Regulaminów pracy Wydziałowych Zespołów ds. Programu Erasmus+

PDFUchwała Nr 56/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o podpisaniu przez PMWSZ w Opolu Umowy o udostępnienie jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

PDFUchwała Nr 57/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu inwestycji PMWSZ w Opolu na rok 2017

PDFUchwała Nr 58/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie Organizacyjnym PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 59/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia

PDFUchwała Nr 60/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia

PDFUchwała Nr 61/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Komisji Bioetycznej PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 62/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia na Wydziale Kosmetologii w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2017/2018 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 63/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie Organizacyjnym PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 64/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 65/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016

PDFUchwała Nr 66/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016 na fundusz zasadniczy Uczelni

PDFUchwała Nr 67/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia definicji studiów niestacjonarnych w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 68/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2018/2019 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 69/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Pielęgniarstwa, na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii, na kierunku Położnictwo, na Wydziale Położnictwa oraz na kierunku Kosmetologia, na Wydziale Kosmetologii, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2018/2019 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 70/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2018/2019 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 71/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Fizjoterapia, na wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2017/2018, jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

PDFUchwała Nr 72/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku Położnictwo, na Wydziale Położnictwa PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 73/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016 rok

PDFUchwała Nr 74/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2017/2018

PDFUchwała Nr 75/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

PDFUchwała Nr 76/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie inwestycji PMWSZ w Opolu na rok 2017

PDFUchwała Nr 77/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu remontów PMWSZ w Opolu na rok 2017

PDFUchwała Nr 78/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Kosmetologii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Kosmetologii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 79/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 80/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 81/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 82/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Pielęgniarstwo, na Wydziale Pielęgniarstwa w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne - pomostowe pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 83/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Pielęgniarstwo, na Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 84/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Położnictwo, na Wydziale Położnictwa PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne - pomostowe pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 85/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Położnictwo, na Wydziale Położnictwa w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 86/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

PDFUchwała Nr 87/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 88/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Kosmetologii, na Wydziale Kosmetologii w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 89/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Kosmetologia, na Wydziale Kosmetologii w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 90/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Dietetyka, na Wydziale Dietetyki w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 91/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określania zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2017/2018

PDFUchwała Nr 92/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 93/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Regulaminu organizacyjnego PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 94/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2017

PDFUchwała Nr 95/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2017/2018 studiów jednolitych magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 96/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 31 lipca 2017 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Fizjoterapii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 97/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego celem powołania prorektora w PMWSZ w Opolu na okres od 28 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

PDFUchwała Nr 98/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 99/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 523/2015 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. dot. uchwalenia Regulaminu pracy Senatu PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 100/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/2017 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2017/2018

PDFUchwała Nr 101/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wzorów umów w sprawie warunków odpłatności za studia w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 102/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

PDFUchwała Nr 103/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2017/2018, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 104/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na kierunek Pielęgniarstwo, na Wydziale Pielęgniarstwa w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2017/2018, studia niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 105/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zawieszenia studiów niestacjonarnych pomostowych, pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Pielęgniarstwa, w roku akademickim 2017/2018

PDFUchwała Nr 106/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zawieszenia studiów niestacjonarnych pomostowych, pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo, na Wydziale Położnictwa, w roku akademickim 2017/2018

PDFUchwała Nr 107/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 108/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu PMWSZ w Opolu do konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I

PDFUchwała Nr 109/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu projektu o nazwie "Zintegrowany program rozwoju Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu"

PDFUchwała Nr 110/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie inwestycji PMWSZ w Opolu na rok 2017

PDFUchwała Nr 111/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów

PDFUchwała Nr 112/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów

PDFUchwała Nr 113/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów

PDFUchwała Nr 112/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów

PDFUchwała Nr 115/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia

PDFUchwała Nr 116/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji finansowo-budżetowej

PDFUchwała Nr 117/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury sposobu weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w programie kształcenia PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 118/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury wewnętrznego sytemu oceny jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 119/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 653/2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy rozliczeniu wynagrodzeń nauczycieli akademickich za pracę stanowiące przedmiot prawa autorskiego, wykonywane w ramach stosunku pracy z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodu oraz prowadzenia ewidencji tych prac

PDFUchwała Nr 120/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/2017 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2017/2018

PDFUchwała Nr 121/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 93/2013 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego w Instytucie Pielęgniarstwa oraz Położnictwa w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 122/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Pielęgniarstwa w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 123/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Kosmetologii w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 124/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie organizacyjnym PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 125/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2017

PDFUchwała Nr 126/2017 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2017
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  19-01-2017 11:27
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  15-02-2018 13:17
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 1146
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 10 882
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×