Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu PMWSZ w Opolu z 2015 roku

PDFUchwała Nr 473/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie utrzymania w mocy prawnej wewnętrznych aktów prawnych Uczelni wydanych na podstawie Statutu PMWSZ w Opolu z dnia 29 marca 2012 roku


PDFUchwała Nr 474/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o zawarciu porozumienia w sprawie utworzenia Federacji uczelni publicznych - Uniwersytetu Opolskiego i PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 475/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora PMWSZ w Opolu pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi


PDFUchwała Nr 476/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o podpisaniu przez PMWSZ w Opolu umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Bazowym Koledżem Medycznym w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)


PDFUchwała Nr 477/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na działania JM Rektora PMWSZ w Opolu w sprawach dotyczących rozwojowi Uczelni


PDFUchwała Nr 478/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 474 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zawarciu porozumienia w sprawie utworzenia Federacji uczelni publicznych - Uniwersytetu Opolskiego i PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 479/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 419/2014 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 25 września 2014 roku dotyczącej uchwalenia godzinowych stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, realizowanych na podstawie umowy cywilno-prawnej dla osób spoza Uczelni, zakwalifikowanych do stanowisk: asystent, instruktor w PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2014/2015


PDFUchwała Nr 480/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Fizjoterapii PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 481/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej


PDFUchwała Nr 482/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu i Rad Instytutów PMWSZ w Opolu na okres do końca aktualnej kadencji


PDFUchwała Nr 483/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 298/2010 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 24 czerwca 2010 r. dotyczącej uchwalenia "Strategii rozwoju PMWSZ w Opolu na lata 2009-2020


PDFUchwała Nr 484/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia plany inwestycji i remontów na rok 2015 w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 485/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 220/2013 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania imienia prof. dr hab. Andrzeja Steciwko - Założyciela Uczelni Budynkowi PMWSZ w Opolu, przy ulicy Katowickiej 68a


PDFUchwała Nr 486/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia w PMWSZ w Opolu, w Instytucie Pielęgniarstwa studiów podyplomowych "Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się"


PDFUchwała Nr 487/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się" na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 488/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Ratownictwo górskie i wysokościowe" w Instytucie Pielęgniarstwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 489/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe o nazwie: "Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym", "Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się" oraz "Ratownictwo górskie i wysokościowe" w Instytucie Pielęgniarstwa na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 490/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Ratownictwo górskie i wysokościowe" na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 491/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Komunikowanie interpersonalne z jerzykiem migowym" na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 492/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odwieszenie studiów podyplomowych o nazwie: "Planowanie rodziny z elementami wychowania seksualnego" w Instytucie Położnictwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 493/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu i warunków rekrutacji na studia podyplomowe o nazwie: "Planowanie rodziny z elementami wychowania seksualnego" w Instytucie Położnictwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 494/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Planowanie rodziny z elementami wychowania seksualnego" w Instytucie Położnictwa na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 495/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Edukator w opiece okołoporodowej" w Instytucie Położnictwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 496/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu i warunków rekrutacji na studia podyplomowe o nazwie: "Edukator w opiece okołoporodowej" w Instytucie Położnictwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 497/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Edukator w opiece okołoporodowej" na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 498/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Podologia" w Instytucie Kosmetologii w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 499/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe o nazwie: "Podologia" w Instytucie Kosmetologii na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 500/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Podologia" na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 501/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Kosmetologia lecznicza" w Instytucie Kosmetologii w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 502/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe o nazwie: "Kosmetologia lecznicza", w Instytucie Kosmetologii w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 503/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Kosmetologia lecznicza" na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 504/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za kształcenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (kurs) w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 505/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za kształcenie w zakresie kursów dokształcających w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 506/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania członka Komisji wydawniczej


PDFUchwała Nr 507/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej


PDFUchwała Nr 508/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 509/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 510/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 511/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 512/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na roku akademickim 2016/2017 w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 513/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Pielęgniarstwa oraz na kierunku Fizjoterapia w Instytucie Fizjoterapii, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2016/2017 w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 514/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 515/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 516/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 517/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zapisów Regulaminu Samorządu Studenckiego PMWSZ w Opolu z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Uczelni


PDFUchwała Nr 518/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru dokumentu potwierdzającego indywidualne osiągnięcia i dodatkową aktywność studenta w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 519/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok


PDFUchwała Nr 520/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2014


PDFUchwała Nr 521/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014 na fundusz zasadniczy Uczelni


PDFUchwała Nr 522/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie kontynuowania stanowiska Senatu PMWSZ w Opolu wyrażonego w Uchwale Nr 401/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. na temat ewentualnej konsolidacji naszej Uczelni z innymi uczelniami publicznymi


PDFUchwała Nr 523/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Senatu PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 524/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego o nazwie: "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji" w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 525/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za kurs: "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji" w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 526/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunek Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - pomostowych oraz na studia drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 527/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunek Położnictwo, studia pierwszego stopnia, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - pomostowych, na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 528/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Fizjoterapia, studia pierwszego stopnia, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 529/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Fizjoterapia, studia drugiego stopnia, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 530/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Kosmetologia, studia pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 531/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza oceny nauczyciela akademickiego PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 532/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Komisji wydawniczej


PDFUchwała Nr 533/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 534/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborczego organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz innych osób wybieranych w Uczelni


PDFUchwała Nr 535/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie inwestycji i remontów oraz zakupów środków trwałych na rok 2015 w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 536/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2015


PDFUchwała Nr 537/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu PMWSZ w Opolu do konsorcjum uczelni wyższych w skład którego wejdą: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w celu uczestniczenia w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie z funduszy europejskich Projektów Power - działanie 3.4: działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych


PDFUchwała Nr 538/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu PMWSZ w Opolu jako członka stowarzyszonego do projektu Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


PDFUchwała Nr 539/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie PMWSZ w Opolu do projektu: "Podnoszenie kompetencji studentów PMWSZ w Opolu jako odpowiedź na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)


PDFUchwała Nr 540/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Położnictwo, w Instytucie Położnictwa PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia


PDFUchwała Nr 541/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wniosku o utworzenie studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Położnictwo, w Instytucie Położnictwa PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 542/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Położnictwo, w Instytucie Położnictwa PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia


PDFUchwała Nr 543/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów niestacjonarnych pomostowych, pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo, w Instytucie Położnictwa, w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 544/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Planowanie rodziny z elementami wychowania seksualnego" w Instytucie Położnictwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 545/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Edukator w opiece okołoporodowej" w Instytucie Położnictwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 546/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Instytutu Pielęgniarstwa w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 547/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów niestacjonarnych pomostowych, pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, w Instytucie Pielęgniarstwa, w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 548/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Ratownictwo górskie i wysokościowe" w Instytucie Pielęgniarstwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 549/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Komunikowanie interpersonalne z jerzykiem migowym" w Instytucie Pielęgniarstwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 550/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się" w Instytucie Pielęgniarstwa w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 551/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Kosmetologia Lecznicza" w Instytucie Kosmetologii w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 552/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Podologia" w Instytucie Kosmetologii w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 553/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Młodzieżowej Akademii Zdrowia i Urody przy PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 554/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 98/2013 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego w Instytucie Kosmetologii w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 555/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 556/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia w PMWSZ w Opolu szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i dokształcających


PDFUchwała Nr 557/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu okresowej oceny nauczyciela akademickiego w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 558/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Bioetycznej


PDFUchwała Nr 559/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 560/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 561/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Położnictwo, w Instytucie Położnictwa w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2016/2017 w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 562/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia limitów miejsce dla osób dla których będzie to kolejny kierunek studiów na PMWSZ w Opolu na studiach stacjonarnych, na rok akademicki 2015/2016


PDFUchwała Nr 563/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 515/2015 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 564/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 433/2014 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia wnoszonych przez obcokrajowców


PDFUchwała Nr 565/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wzorów umów w sprawie warunków odpłatności za studia w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 566/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016


PDFUchwała Nr 567/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 466/2014 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego na rok 2015


PDFUchwała Nr 568/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia godzinowych stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych, drugiego stopnia realizowanych na podstawie umowy cywilno-prawnej dla osób spoza Uczelni, zakwalifikowanych w PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2015/2016


PDFUchwała Nr 569/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wzorów umów w sprawie warunków odpłatności za kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 570/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. programów nauczania, dydaktyki i wychowania


PDFUchwała Nr 571/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członka Komisji finansowo-budżetowej


PDFUchwała Nr 572/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członków Uczelnianego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia


PDFUchwała Nr 573/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów


PDFUchwała Nr 574/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów


PDFUchwała Nr 575/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia szkoleń seminaryjnych dla ratowników medycznych w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 576/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia kursów w PMWSZ w Opolu z zakresu fizjoterapii


PDFUchwała Nr 577/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia w PMWSZ w Opolu kursu przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy


PDFUchwała Nr 578/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za realizację kursów podyplomowych dla pielęgniarek i położnych w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 579/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 580/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Regulaminu organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 581/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015


PDFUchwała Nr 582/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w planie inwestycji i remontów na rok 2015


PDFUchwała Nr 583/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych PMWSZ w Opolu za lata 2015, 2016 i 2017


PDFUchwała Nr 584/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów


PDFUchwała Nr 585/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia


PDFUchwała Nr 586/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członka Komisji ds. programów nauczania, dydaktyki i wychowania


PDFUchwała Nr 587/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia w PMWSZ w Opolu kursu specjalistycznego o nazwie: "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych"


PDFUchwała Nr 588/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie w Statucie PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 589/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o podpisaniu przez PMWSZ w Opolu porozumienia o utworzeniu Instytutu Zdrowia Trzeciej Młodości z Fundacją Międzypokoleniową CZAS Centrum Zdrowia Aktywnego Seniora w Opolu


PDFUchwała Nr 590/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie inwestycji i remontów na rok 2015 w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 591/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015


PDFUchwała Nr 592/2015 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2016
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  07-10-2016 11:18
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 15:29
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 1272
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl