Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu PMWSZ w Opolu z 2016 roku

PDFUchwała Nr 1/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 września 2016 r. w sprawie nadania medali za zasługi na rzecz PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 2/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego w Instytucie Kosmetologii na okres od 22 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.


PDFUchwała Nr 3/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


PDFUchwała Nr 4/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w Statucie PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 5/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 września 2016 r. w sprawie opinii o zmianie nazw podstawowych jednostek organizacyjnych w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 6/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzenia Panu dr n. o k. f. Tomaszowi Halskiemu JM Rektorowi PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 7/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie inwestycji i remontów na rok 2016 w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 8/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017


PDFUchwała Nr 9/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wzorów umów w sprawie warunków odpłatności za studia w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 10/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie organizacyjnym PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 11/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Położnictwa w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 12/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Pielęgniarstwa w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 13/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 14/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Kosmetologii w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 15/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2016/2017, studia stacjonarne pierwszego stopnia


PDFUchwała Nr 16/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2016/2017, studia drugiego stopnia


PDFUchwała Nr 17/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku Położnictwo, w Wydziale Położnictwa PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2016/2017, studia stacjonarne pierwszego stopnia


PDFUchwała Nr 18/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie "Kosmetologia Lecznicza" na Wydziale Kosmetologii w roku akademickim 2016/2017


PDFUchwała Nr 19/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie "Podologia" na Wydziale Kosmetologii w roku akademickim 2016/2017


PDFUchwała Nr 20/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie "Ratownictwo Górskie i Wysokościowe" na Wydziale Pielęgniarstwa w roku akademickim 2016/2017


PDFUchwała Nr 21/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie "Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym" na Wydziale Pielęgniarstwa w roku akademickim 2016/2017


PDFUchwała Nr 22/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych o nazwie "Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się" na Wydziale Pielęgniarstwa w roku akademickim 2016/2017


PDFUchwała Nr 23/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia kursów w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 24/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wzorów umów w sprawie warunków odpłatności za kursy dla fizjoterapeutów i ratowników medycznych w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 25/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wzoru umowy w sprawie warunków odpłatności za kurs dla nauczycieli przygotowujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy


PDFUchwała Nr 26/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w opłatach za kursy dla opiekunów medycznych ustalone Uchwałą Nr 464/2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 27 listopada 2014 r.


PDFUchwała Nr 27/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w opłatach za kursy podyplomowe dla pielęgniarek i położnych ustalone Uchwałą Nr 578/2015 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 29 października 2015 r.


PDFUchwała Nr 28/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2016


PDFUchwała Nr 29/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie finansowania zadania inwestycyjnego pn."Dostosowanie 8-kondycyjnego budynku PMWSZ w Opolu do przepisów budowlanych oraz poprawa obsługi studentów"


PDFUchwała Nr 30/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Konwentu w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFUchwała Nr 31/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia rodzaju komisji stałych na kadencję 2016-2020


PDFUchwała Nr 32/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącej Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia


PDFUchwała Nr 33/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącej Komisji finansowo-budżetowej


PDFUchwała Nr 34/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przewodniczącej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów


PDFUchwała Nr 35/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów


PDFUchwała Nr 36/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Odwoławczej ds. oceny kadry dydaktycznej


PDFUchwała Nr 37/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia


PDFUchwała Nr 38/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania członków Komisji finansowo-budżetowej


PDFUchwała Nr 39/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów


PDFUchwała Nr 40/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów


PDFUchwała Nr 41/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Odwoławczej ds. oceny kadry dydaktycznej


PDFUchwała Nr 42/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Schemacie organizacyjnym PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 43/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 653/2016 Senatu PMWSZ w Opolu w sprawie zasad i trybu postępowania przy rozliczaniu wynagrodzeń nauczycieli akademickich za prace stanowiące przedmiot prawa autorskiego, wykonane w ramach stosunku pracy z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodu oraz prowadzenia ewidencji tych prac


PDFUchwała Nr 44/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 45/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy przewodniczącej Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia


PDFUchwała Nr 46/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania członka Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia


PDFUchwała Nr 47/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym uczelni publicznej


PDFUchwała Nr 48/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 listopada 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Położnictwa o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Położnictwa PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 49/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wydziału Dietetyki w PMWSZ w Opolu


PDFUchwała Nr 50/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 8/2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017


PDFUchwała Nr 51/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2017


PDFUchwała Nr 52/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2016

Metryczka
 • wytworzono:
  28-09-2016
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  28-09-2016 15:06
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 15:33
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 1595
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl