Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu PMWSZ w Opolu z 2016 roku

PDFUchwała Nr 593/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Fizjoterapii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na cztery stanowiska profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 594/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Fizjoterapii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na trzy stanowiska profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 595/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Kosmetologii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 596/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego w Instytucie Kosmetologii na okres od 28 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała Nr 597/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia

PDFUchwała Nr 598/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany załącznika nr 4 do Regulaminu Komisji Bioetycznej PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 599/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia wniosku o utworzenie studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Kosmetologia, w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 600/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Kosmetologia, w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu od roku akademickiego 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 601/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Kosmetologia, w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu na rok Akademicki 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 602/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia, w Instytucie Kosmetologii w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2016/2017 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 603/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie Medali a długoletnią służbę dla pracowników PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 604/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 605/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu inwestycji i remontów realizowanych przez podmioty zewnętrzne w PMWSZ w Opolu na rok 2016

PDFUchwała Nr 606/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie opinii na temat utworzenia Instytutu Dietetyki w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 607/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka, w Instytucie Dietetyki w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2016/2017 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 608/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 609/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 610/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 508/2015 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 21 kwietnia 2015 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu Studiów w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 611/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 566/2015 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016

PDFUchwała Nr 612/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 613/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 614/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Podologia" w Instytucie Kosmetologii w roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 615/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nawie: "Podologia" na rok akademicki 2016/2017

PDFUchwała Nr 616/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe o nawie: "Podologia", w Instytucie Kosmetologii na rok akademicki 2016/2017

PDFUchwała Nr 617/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Kosmetologia Lecznicza" w Instytucie Kosmetologii w roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 618/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe o nazwie: "Kosmetologia Lecznicza" w Instytucie Kosmetologii na rok akademicki 2016/2017

PDFUchwała Nr 619/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Kosmetologia Lecznicza" na rok akademicki 2016/2017

PDFUchwała Nr 620/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym" w Instytucie Pielęgniarstwa w roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 621/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się, w Instytucie Pielęgniarstwa, w roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 622/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe o nazwie: "Komunikowanie interpersonalne z jerzykiem migowym" i "Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się" w Instytucie Pielęgniarstwa na rok akademicki 2016/2017

PDFUchwała Nr 623/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym" na roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 624/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się" na roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 625/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w Regulaminie okresowej oceny nauczyciela akademickiego w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 626/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

PDFUchwała Nr 627/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2015

PDFUchwała Nr 628/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015 na fundusz zasadniczy Uczelni

PDFUchwała Nr 629/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie inwestycji i remontów realizowanych przez podmioty zewnętrzne w PMWSZ w Opolu na rok 2016

PDFUchwała Nr 630/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 631/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, w Instytucie Pielęgniarstwa, na kierunku Fizjoterapia, w Instytucie Fizjoterapii oraz na kierunku Położnictwo w Instytucie Położnictwa w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2017/2018 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 632/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe o nazwie: "Ratownictwo górskie i wysokościowe" w Instytucie Pielęgniarstwa na rok akademicki 2016/2017

PDFUchwała Nr 633/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian efektów kształcenia na studiach podyplomowych o nazwie: "Ratownictwo górskie i wysokościowe" w Instytucie Pielęgniarstwa od roku akademickiego 2016/2017

PDFUchwała Nr 634/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na studiach podyplomowych o nazwie: "Ratownictwo górskie i wysokościowe" na rok akademicki 2016/2017

PDFUchwała Nr 635/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie odwieszenia studiów podyplomowych o nazwie: "Ratownictwo górskie i wysokościowe" w Instytucie Pielęgniarstwa, w roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 636/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Kosmetologii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 637/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia, w Instytucie Fizjoterapii w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2017/2018 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 638/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Pielęgniarstwo, w Instytucie Pielęgniarstwa w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017, studia stacjonarne niestacjonarne - pomostowe pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 639/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Pielęgniarstwo, w Instytucie Pielęgniarstwa w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 640/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Położnictwo, w Instytucie Położnictwa w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne - pomostowe pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 641/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Fizjoterapia, w Instytucie Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 642/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Fizjoterapia, w Instytucie Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu na roku akademickim 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

PDFUchwała Nr 643/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Kosmetologia, w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 644/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Fizjoterapii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na dwa stanowiska profesora zwyczajnego oraz na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 645/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunek Dietetyka, w Instytucie Dietetyki PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

PDFUchwała Nr 646/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego celem powołania Dyrektora Instytutu w PMWSZ w Opolu na okres od 9 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała Nr 647/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego w Instytucie Dietetyki na okres od 9 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała Nr 648/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego celem powołania prorektora w PMWSZ w Opolu na okres od 9 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała Nr 649/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Kosmetologii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego oraz na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 650/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 651/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów Podyplomowych w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 652/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu PMWSZ w Opolu do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PDFUchwała Nr 654/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych

PDFUchwała Nr 655/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie inwestycji na rok 2016

PDFUchwała Nr 656/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok

PDFUchwała Nr 657/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

PDFUchwała Nr 658/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2016/2017

PDFUchwała Nr 659/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu PMWSZ w Opolu do Programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego

PDFUchwała Nr 660/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lipca 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Położnictwa o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Położnictwa PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 661/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w warunkach i trybie oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia, w Instytucie Kosmetologii w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2016/2017 w PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 662/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przyznaniu środków na zakup pH-metru, wirówki oraz spektrofotometru dla Instytutu Kosmetologii PMWSZ w Opolu

PDFUchwała Nr 663/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego w Instytucie Dietetyki na okres od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała Nr 664/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego w Instytucie Fizjoterapii na okres od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała Nr 665/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego w Instytucie Kosmetologii na okres na okres od dnia 29 lipca 2016 do dnia 31 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała Nr 666/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego w Instytucie Położnictwa na okres od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała Nr 667/2016 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wyrażeniu opinii w sprawie wniosku Dyrektora Instytutu Kosmetologii o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Kosmetologii PMWSZ w Opolu

Metryczka
 • wytworzono:
  11-08-2016
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  11-08-2016 11:02
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  04-11-2016 12:53
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 1162
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 10 882
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×