Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu z 2015 roku

PDFZarządzenie Nr 1/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wydawniczym PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 2/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z sal wykładowych, powierzchni wystawienniczej, cateringowej w holach obiektów PMWSZ w Opolu na podstawie umowy najmu lub innej umowy


PDFZarządzenie Nr 3/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania osób sprawujących nadzór nad studentami PMWSZ w Opolu odbywającymi praktyki zawodowe w jednostkach ochrony zdrowia realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej


PDFZarządzenie Nr 4/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej


PDFZarządzenie Nr 5/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 6/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji konferencji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 7/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników PMWSZ w Opolu oraz w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie, konserwację oraz naprawę odzieży i obuwia roboczego


PDFZarządzenie Nr 8/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 9/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 10/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w PMWSZ w Opolu za rok 2014


PDFZarządzenie Nr 11/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 12/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia maksymalnych kwot na zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 13/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2012-2016


PDFZarządzenie Nr 14/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 15/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 16/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 17/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 18/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 19/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 20/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie antyplagiatowym w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 21/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 22/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 23/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w PMWSZ Opolu


PDFZarządzenie Nr 24/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety jakości nauczania w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 25/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 26/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 27/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 28/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 60/2007 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 20 grudnia 2007 r.


PDFZarządzenie Nr 29/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji kształcenia z zakresu kosmetologii w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 30/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia i Kosmetologia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Fizjoterapia i Pielęgniarstwo na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 31/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 32/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 33/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wykazu stanowisk, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w PMWSZ w Opolu oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych PMWSZ w Opolu oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony


PDFZarządzenie Nr 34/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 35/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 36/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 37/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 38/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenie wzorów decyzji administracyjnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 39/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 września 2015 r. w sprawie terminu składania wniosków o pomoc materialną dla studentów PMWSZ na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 40/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 41/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 42/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 43/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego Pielęgniarstwa oraz Położnictwa, Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Fizjoterapii oraz Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Kosmetologii w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 44/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia struktury organizacyjnej Instytutów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 45/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad studentami PMWSZ w Opolu odbywającymi praktyki zawodowe w jednostkach ochrony zdrowia realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej


PDFZarządzenie Nr 46/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 47/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 48/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za studia wnoszonych przez obcokrajowców


PDFZarządzenie Nr 49/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 50/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pisania pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 51/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 52/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 45/2015 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 1 października 2015 r.


PDFZarządzenie Nr 53/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 12 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 54/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 55/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 56/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyposażenia pracowników, użytkujących podczas pracy monitory ekranowe, w okulary korygujące wzrok oraz zasad refundowania przez pracodawcę kosztów zakupu tych okularów


PDFZarządzenie Nr 57/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia kryterium wypłat stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 58/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia albumu studentów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 59/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 60/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 61/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczych komisji stypendialnych w PMWSZ na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 62/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 63/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczych komisji stypendialnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 64/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 65/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu (progu wsparcia dochodowego) uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz określenia wysokości stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 66/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 w odniesieniu do kryterium wypłat tych stypendiów ustalonych na rok akademicki 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 67/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia albumu studentów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 68/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 69/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 70/2015 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji pierwszej pomocy do stosowania w PMWSZ w Opolu oraz wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Metryczka
 • wytworzono:
  18-05-2016
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  18-05-2016 10:26
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 15:18
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 1728
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl