Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu z 2016 roku

PDFZarządzenie Nr 1/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Wydawniczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 2/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 3/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów z zakresu ratownictwa medycznego w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 4/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu organizacji kursów dla nauczycieli w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 5/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 6/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania telefonami służbowymi oraz zasad rozliczania rozmów telefonii stacjonarnej i komórkowej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 7/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 8/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 9/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawniczego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 10/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 11/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 12/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Instytutu Dietetyki w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 13/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 14/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 15/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 16/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 17/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 18/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PMWSZ w Opolu dotyczących Regulaminów pisania pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) i studiach drugiego stopnia (magisterskich)


PDFZarządzenie Nr 19/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016


PDFZarządzenie Nr 20/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie bezpiecznego organizowania imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej lub niemasowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym organizowanej na terenie PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 21/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 22/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, na kierunki: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Kosmetologia i Dietetyka oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, na kierunki: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo na rok akademicki 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 23/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w PMWSZ w Opolu dla studentów rozpoczynających naukę lub wznawiających studia w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 24/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 25/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących realizacji zajęć praktycznych, zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 26/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 27/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 28/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 29/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne realizowane przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowach o pracę w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 30/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących realizacji zajęć praktycznych, zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 31/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wydawniczym PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 32/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PMWSZ w Opolu dotyczących wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad studentami PMWSZ odbywającymi praktyki zawodowe w jednostkach ochrony zdrowia realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej


PDFZarządzenie Nr 33/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 34/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 35/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji zasad ewidencji rozliczania kosztów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 36/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 37/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 38/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające zarządzie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PMWSZ w Opolu, na rok akademicki 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 39/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej


PDFZarządzenie Nr 40/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o pomoc materialną dla studentów PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 41/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności


PDFZarządzenie Nr 42/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów funkcjonowania Programu Erasmus+ w PMWSZ w Opolu oraz Regulaminów pracy Instytutowych Zespołów ds. Programu Erasmus+


PDFZarządzenie Nr 43/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 44/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 45/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 46/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany nazw podstawowych jednostek organizacyjnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 47/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 48/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 49/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia struktury organizacyjnej Wydziałów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 50/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 51/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 13 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wykazu stanowisk, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w PMWSZ w Opolu oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i tryby przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych PMWSZ w Opolu oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony


PDFZarządzenie Nr 52/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia kryterium wypłat stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018


PDFZarządzenie Nr 53/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 54/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 55/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 56/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 57/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 58/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczych komisji stypendialnych w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 59/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie terminu wydawania zaświadczeń studentom PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 60/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wydawniczym PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 61/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/2009 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 26.02.2009 r.


PDFZarządzenie Nr 62/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wydawniczej w PMWSZ w Opolu na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 63/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 w odniesieniu do kryterium wypłat tych stypendiów ustalonych na rok akademicki 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 64/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu (progu wsparcia dochodowego) uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz określenia wysokości stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi n rok akademicki 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 65/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 66/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Rektora PMWSZ w Opolu dotyczących Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 67/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 68/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia struktury organizacyjnej Wydziału Dietetyki w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 69/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PMWSZ w Opolu, na kadencję 2016-2020


PDFZarządzenie Nr 70/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji zasad ewidencji rozliczania kosztów w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 71/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaj zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017


PDFZarządzenie Nr 72/2016 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom PMWSZ w Opolu będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia oraz Regulaminu przyznawania usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla studentów PMWSZ w Opolu z niepełnosprawnością

Metryczka
 • wytworzono:
  11-05-2016
  przez: Marcin Gajda
 • opublikowano:
  11-05-2016 10:24
  przez: Marcin Gajda
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 15:20
  przez: Marcin Gajda
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 1926
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl