Przejdź do treści strony
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Podstawowymi zadaniami uczelni są:

a) kształcenie studentów w zakresie kierunków lub kierunków i specjalności zawodowych, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez ministra w celu przygotowania ich do wykonywania zawodu;

b) kształcenie w celu zdobywania, uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;

c) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

d) kształcenie i promowanie kadr naukowych;

e) wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy;

f) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.


Podstawową formą studiów w Uczelni są studia stacjonarne. Uczelnia może prowadzić studia niestacjonarne. Uczelnia nadaje tytuł zawodowy w zakresie prowadzonych kierunków studiów. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni, w rozumieniu ustawy, jest instytut. Instytut prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów lub kierunków i specjalności zawodowych. Instytutem kieruje dyrektor przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.

Strategia rozwoju Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Celem niniejszej strategii rozwoju Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na lata
2009- 2020 jest zdefiniowanie misji, głównych obszarów działalności, celów ogólnych i strategicznych PMWSZ na lata
2009- 2020.
PDFSTRATEGIA ROZWOJU PMWSZ w Opolu 2009 - 2020

 

Podmiot udostępniający: PMWSZ w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Elżbieta Dankiewicz
Data wytworzenia: 2007-10-17
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2007
  przez: Bartosz Komuszyński
 • opublikowano:
  11-07-2007 13:32
  przez: Jacek Fedorow
 • zmodyfikowano:
  20-07-2016 15:02
  przez: Bartosz Komuszyński
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  odwiedzin: 3439
Dane jednostki:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
45-060 Opole
ul. Katowicka 68
NIP: 7542744054

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 23 500
fax: 77 44 23 517
e-mail: biurorektora@wsm.opole.pl
strona www: wsm.opole.pl