Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Podstawowymi zadaniami uczelni są:

a) kształcenie studentów w zakresie kierunków lub kierunków i specjalności zawodowych, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez ministra w celu przygotowania ich do wykonywania zawodu;

b) kształcenie w celu zdobywania, uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;

c) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

d) kształcenie i promowanie kadr naukowych;

e) wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy;

f) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.


Podstawową formą studiów w Uczelni są studia stacjonarne. Uczelnia może prowadzić studia niestacjonarne. Uczelnia nadaje tytuł zawodowy w zakresie prowadzonych kierunków studiów. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni, w rozumieniu ustawy, jest instytut. Instytut prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów lub kierunków i specjalności zawodowych. Instytutem kieruje dyrektor przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.

Strategia rozwoju Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Celem niniejszej strategii rozwoju Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na lata
2009- 2020 jest zdefiniowanie misji, głównych obszarów działalności, celów ogólnych i strategicznych PMWSZ na lata
2009- 2020.
PDFSTRATEGIA ROZWOJU PMWSZ w Opolu 2009 - 2020

 

Podmiot udostępniający: PMWSZ w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Elżbieta Dankiewicz
Data wytworzenia: 2007-10-17